• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นายณัฐภพ ภูริเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคมนี้ เวลา 10.00 - 22.00 น. บริเวณชั้น 1 จามจุรี สแควร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทรงส่งเสริมและให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ

 

 


ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 17 หน่วยงาน ร่วมทั้งองค์การสวนสัตว์ด้วย

 

นอกจากนี้ยัง มีกิจกรรมของเยาวชนหรือนักเรียน โครงการประกวดรวบรวมพรรณพืช เพื่อการ ถัก ทอ ห่อ รัด มัด ร้อย เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง ชีวภาพอีกด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร