• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การจัดการประชุมคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อการจัดการโรคทางเดินหายใจในช้างเลี้ยง (TB task force) ครั้งที่ 8

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมแพนด้าแดง ตึกพิพิธภัณฑ์ ทางสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อการจัดการโรคทางเดินหายใจในช้างเลี้ยง (TB task force) ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าของผลดำเนินงานชุดเฉพาะกิจฯ และรายงานความคืบหน้าการตรวจสุขภาพช้าง ในองค์การสวนสัตว์ฯ

 

และความก้าวหน้าของการทำงานชุดเฉพาะกิจฯ (TB task force) ที่นำ link: http://youtu.be/M5euk6v6JIs มาฝากเพื่อนๆ ทุกคนคือ รายการโทรทัศน์เพื่อนแก้ว ที่ อ.นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ที่ปรึกษาของชุดเฉพาะกิจฯ (TB task force) ได้นำเสนอในเรื่อง "วัณโรคคนสู่ช้าง" ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของโรควัณโรค และการติดต่อระหว่างคนและช้างที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันมากในปัจจุบัน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร