• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สำนักอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการตรวจสุขภาพต่อโรค H5N1 และ H1N1

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแพนด้าแดง ตึกพิพิธภัณฑ์ สำนักอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการตรวจสุขภาพต่อโรค H5N1 และ H1N1 ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคติดต่ออุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน” (Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic EIDs in Human and Wildlife (FETP-W)) ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงสัตว์, ฝ่ายอนุรักษ์วิจัย และสุขภาพสัตว์ ของสวนสัตว์ดุสิต, พนักงานและเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา องค์การสวนสัตว์ รวมทั้งผู้ที่ทำงานสัมผัสสัตว์

 

โดยเริ่มแรกได้ทำความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดโครงการ พร้อมเปิดรับอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 คน การศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บแบบสอบถามเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการเข้าตรวจสุขภาพไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 งานนี้ต้องขอขอบคุณพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจจะสู่เราได้....อย่างไม่ทันตั้งตัว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร