• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ครบรอบ ๔๑ ปีช่อง ๓‏

องค์การสวนสัตว์ ร่วมแสดงควายินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๑ ปี สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง ๓  พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ร่วมสมทบทุน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน โดยมีนายประวิทย์ มาลีนนท์ เป็นผู้รับมอบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร