• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 2

การประชุม “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 2 ปี 2554

 

(The 2nd Wildlife ARTs Workshop 2011)

บทนำ:

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 1” โดยความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้เลือกละมั่ง สัตว์ป่าสงวนของไทยเป็นต้นแบบในการศึกษาด้านการผลิตตัวอ่อนและ การย้ายฝากตัวอ่อน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกในการผลิตตัวอ่อนและลูกสัตว์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ได้ อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานพบว่าลูกสัตว์ที่เกิดมามีการตายแรกคลอดทั้ง 2 ตัว จากสาเหตุการสำลักน้ำคร่ำ (ย้ายฝากตัวอ่อนสู่ตัวรับ ทั้งหมด 3 ตัว) แสดงถึงข้อจำกัดในการผลิตลูกสัตว์ป่า และต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies, ARTs) ต่อไป

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 2” จึงเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ซึ่งได้แก่ การเก็บรักษาน้ำเชื้อแข็ง (Frozen semen) การผสมเทียม (Artificial Insemination, AI) การย้ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer, ET) และ การปฏิสนธินอกร่างกาย (In Vitro Fertilization, IVF) ที่ได้นำมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการแพร่ขยายพันธุ์ เช่น ปัญหาด้านพฤติกรรม ก้าวร้าวของสัตว์เพศผู้ ปัญหาเลือดชิดในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก สัตว์ป่าที่สำคัญที่มีจำนวนประชากรน้อยส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ป่าโดยตรง

วัตถุประสงค์:

1.    เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

2.    เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เชื่อมโยงต่อกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า

3.    สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและ มหาวิทยาลัยทั้งในและ ต่างประเทศ

 

กำหนดการประชุม

วันที่ 21 ก.พ. 54 ณ ศูนย์อนุรักษ์และ พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

 

กำหนดการประชุมภาคบรรยาย วันที่ 21 ก.พ. 2554

(Agenda of Wildlife ARTs Conference on 21st  February 2011)

 

 

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (FREE Registration)
อาหารกลางวันและเยี่ยมชมสวนสัตว์ 200 บาท (Lunch and Round the Zoo: 200 Bath)

-    ชมการแสดงพฤติกรรมสัตว์ (Journey to the Jungle)
-    ใกล้ชิดกับสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ละมั่ง แรด และนกฟลามิงโก้
-    ชมสัตว์โดยรถพ่วง

(สามารถจ่ายค่าอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมสวนสัตว์หน้างานประชุม)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
File คำอธิบาย File size
แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียน 127 Kb
 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร