• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2554

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ภายใต้แนวคิด “84 พรรษา เฉลิมราชย์ เกษตรศาสตร์ สืบสานงานวิจัย” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช2554 รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา นิทรรศการบนเส้นทางงานวิจัย การแสดงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ การประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทอาหาร และไม่ใช่อาหาร การประกวดผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ การประกวดสัตว์เลี้ยงสุนัข ปลาสวยงาม การแสดงความสามารถพิเศษของสุนัขทรงเลี้ยง การให้บริการวิชาการ การอบรมวิชาชีพระยะสั้น การจำหน่ายผลิตผลของเกษตรกร ตลาดนัดต้นไม้ ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิต

 

องค์การสวนสัตว์ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554 ในโซนการแสดงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยการให้ความรู้แก่เยาวชนและ ประชาชนเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเน้นในเรื่องของการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก และโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนไทยจาก สภาพเพาะเลี้ยงคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทย

 

ทางสวนสัตว์ดุสิต ได้นำตัวอย่างนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่สูญพันธุ์ไปแล้วของประเทศไทย มาจัดแสดงด้วย

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร