• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รากฐานมั่นคง ประเทศชาติมั่งคั่ง (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553)

รากฐานมั่นคง ประเทศชาติมั่งคั่ง

 

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในตลาดโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ขับเคี่ยวรุนแรงทำให้แต่ละประเทศต้องพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร