• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ จับมือ พันธมิตรชวนเที่ยวงาน“Happy Family Day” ที่เขาดิน

 องค์การสวนสัตว์  ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อ 

    พิพิธภัณฑ์ไทย และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ชวนครอบครัวสุขสันต์เที่ยวงาน

    “Happy Family  Day” ที่ สวนสัตว์ดุสิต วันที่  18 — 19 ธันวาคม  2553 50 พิพิธภัณฑ์รวมพลเพื่อครอบครัวไทย ชม

      ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ และทรงกำกับโดยรัชกาลที่  7 , สมุด   ออมสินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,

      ธงชาติไทยที่เล็กที่สุดในโลกจะมาลอดรูเข็มให้ชม  ข้าง ๆ ธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดใน

 โลก กว้าง  12 เมตร ยาว  18 เมตร , มีการบรรเลิงดนตรีแจ๊สโดยหุ่นตัวจิ๋วเล็กกว่าฝีมือ  6 ตัว , พบเก้งเผือกพระราชทาน , สนุกกับกิจกรรมนำ

 ของขวัญกลับบ้าน เบิกบานกับนาฏศิลป์ดนตรี มีการเปิดเวทีเสวนาระดับชาติ

 ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด

 องค์การสวนสัตว์ มอบส่วนลด บัตรผ่านประตู  50 % เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับสมาชิกของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  และสมาชิกของโครงการ

 Happy Family Day ทั้งหมดที่มีบัตรเข้างานในวันที่ 18—19 ธันวาคม 2553 โดย

 สามารถ ดาวน์โหลด บัตรเข้างานได้จาก    www. Happyfamilyday.com และ www.familynetwork.co.th

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การสวนสัตว์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 องค์การสวนสัตว์  ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อ 

    พิพิธภัณฑ์ไทย และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ชวนครอบครัวสุขสันต์เที่ยวงาน

    “Happy Family  Day” ที่ สวนสัตว์ดุสิต วันที่  18 — 19 ธันวาคม  2553 50 พิพิธภัณฑ์รวมพลเพื่อครอบครัวไทย ชม

      ภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ และทรงกำกับโดยรัชกาลที่  7 , สมุด   ออมสินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,

      ธงชาติไทยที่เล็กที่สุดในโลกจะมาลอดรูเข็มให้ชม  ข้าง ๆ ธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดใน

 โลก กว้าง  12 เมตร ยาว  18 เมตร , มีการบรรเลิงดนตรีแจ๊สโดยหุ่นตัวจิ๋วเล็กกว่าฝีมือ  6 ตัว , พบเก้งเผือกพระราชทาน , สนุกกับกิจกรรมนำ

 ของขวัญกลับบ้าน เบิกบานกับนาฏศิลป์ดนตรี มีการเปิดเวทีเสวนาระดับชาติ

 ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด

 องค์การสวนสัตว์ มอบส่วนลด บัตรผ่านประตู  50 % เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับสมาชิกของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  และสมาชิกของโครงการ

 Happy Family Day ทั้งหมดที่มีบัตรเข้างานในวันที่ 18—19 ธันวาคม 2553 โดย

 สามารถ ดาวน์โหลด บัตรเข้างานได้จาก    www. Happyfamilyday.com และ www.familynetwork.co.th

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ

องค์การสวนสัตว์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร