• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

งานลอยกระทงที่สวนสัตว์ดุสิต

กำหนดการ

งานลอยกระทง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ณ สวนสัตว์ดุสิต

 เวลา ๐๘.๐๐ น.             - เปิดสวนสัตว์ ชมกระทงขนาดใหญ่กลางสระน้ำ

                     เวลา ๐๙.๓๐ น.             -รับกระทงที่ส่งเข้าประกวด (บริเวณท่าเรือ)

                                                     -เปิดให้ชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์ และอาคารสัตว์เลื้อยคลาน

                                                     -กิจกรรม "ไข่ปลาพาโชค" 

                                                     (ลานอเนกประสงค์ตรงข้ามส่วนจัดแสดงฮิปโปฯ)

เวลา ๑๐.๐๐ น.              - การแสดงความสามารถของสุนัข (ลานเวทีอู่ทอง)

                                 - รวมกิจกรรมกับหมูป่า "แตงไทย"(บริเวณหน้าส่วนจัดแสดงฮิปโปฯ)

เวลา ๑๐.๓๐ น.             - การแสดงแมวน้ำ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์สัตว์ใกล้ศูนย์อาหาร)

                                (แสดง ๔ รอบ รอบแรกเวลา ๑๐.๓๐ น.,๑๒.๓๐ น.,๑๓.๔๐น. และ ๑๕.๐๐ น.)

เวลา ๑๑.๐๐ น.              - การแสดงความสามารถของสัตว์ (ตรงข้ามอาคารสัตว์เลื้อยคลาน)

                                 (แสดง ๕ รอบ รอบแรก ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น.)

เวลา ๑๑.๓๐น.               - การแสดงช้าง และ เคนย่าบอยโชว์ (เวทีอู่ทอง)

                                 (แสดง ๕ รอบ รอบแรก ๑๑.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น.)

เวลา ๑๕.๐๐ น.               - สิ้นสุดกระทรวง

เวลา ๑๖.๐๐ น.                -เริ่มประกวดกระทง (กรรมการให้คะแนนบนบก)

เวลา ๑๘.๐๐ น.                -นำกระทงลงลอยน้ำ (กรรมการให้คะแนนกระทงลอยสระน้ำ)

                                    - การแสดงดนตรีถ่ายทอดสดลูกทุ่ง ททบ๕ คอนเทสต์ (เวทีสวนจิตร)

เวลา ๑๙.๐๐ น.                 - คณะกรรมการร่วมให้คะแนนการตัดสินการประกวดกระทงทั้ง ๓ ประเภท

                                    - การแสดงช้าง และ เคนย่าบอยโชว์ (รอบพิเศษ ๑ รอบ เวลา ๑๙.๐๐น.)

เวลา ๑๙.๓๐ น.                - ประกาศผลการประกวดกระทง

                                    - การแสดงแมวน้ำ (รอบพิเศษ ๒ รอบ เวลา ๑๙.๓๐ น. และ ๒๐.๓๐ น.)

เวลา ๒๐.๐๐ น.                  - พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระทง

                                                - เชิญผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ หรือ ผู้แทน มอบรางวัล,ชมผลงาน

                                                - เปิดให้ประชาชนเข้าชมบริเวณการประกวดกระทง

                                     - รำวงย้อนยุค (เวทีใกล้ประตูราชวิถี)

                                     - สตริงคณะ Red Rose (ลานเวทีอู่ทอง)

เวลา ๒๔.๐๐ น.                 - ปิดสวนสัตว์

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร