• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ความภูมิใจขององค์การสวนสัตว์ฯ ในงานนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553

ขอแสดงความยินดีกับองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลนิทรรศการดีเด่น(Platinum Award) ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) ที่จัดขึ้นโดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2553 พร้อมทั้งถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 

 

 

 

โดยงานนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท พานาโซนิค ซิวเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุน อุปกรณ์มัลติมิเดีย สำหรับจัดแสดงสื่อความรู้ และเผยแพร่งานวิจัย แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร