• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

Thailand Research Expo 2010 26-30 สิงหาคม 2553

งาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ทางองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ไปจัดนิทรรศการ ใน Theme "สิ่งแวดล้อม/โลกร้อน" ที่ทาง วช. ได้จัดขึ้น และยังมีสัมมนา หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร