• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

วช.จัดแถลงข่าว “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) ณ ห้องโลตัส 5 – 7 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว เวลา 13.30 น.

การจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” หรือ “Thailand Research Expo 2010” ว่า เป็นงานที่ วช. ร่วมกับ เครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการสร้างเวทีการวิจัยระดับชาติขึ้น เพื่อนำผลผลิตจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม นำมาขยายผลสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้งานดังกล่าวเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” การจัดงานดังกล่าว มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 และจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งงานจะมีขึ้นเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม นี้ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานพิธีเปิดภาคนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม นี้ เวลา 15.00 น. และนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการเปิดงานและปาฐกถา เรื่อง “การวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อสังคมและเศรษฐกิจไทย” เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำผลงานจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเวทีระดับชาติทางด้านการวิจัยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้องค์กรและหน่วยงานในระบบวิจัยได้ร่วมแสดงศักยภาพของ “การวิจัย” ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
เพื่อใช้ปัญญาสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่สังคมต่อไป

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร