• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) สำหรับพนักงานองค์การสวนสัตว์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ดุสิต วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) สำหรับพนักงานองค์การสวนสัตว์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การสวนสัตว์ ให้มีความสามารถในการช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสวนสัตว์

การบรรยาย วิทยากรพูดถึงความสำคัญและลำดับการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตระดับมาตรฐานปี 2007 ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

1. ตรวจสอบว่าหมดสติหรือยัง

2. เรียกหาความช่วยเหลือ

3. เปิดทางเดินลมหายใจ

4. ตรวจการหายใจ

5. การช่วยหายใจ

6. ตรวจสัญญาณชีพจร

7. การนวดหัวใจ

8. การประเมินสัญญาณชีพจร

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายงาน

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร