• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

แจ้งเตือนเว็บไซต์ที่แอบอ้าง

แจ้งเตือนเว็บไซต์ที่แอบอ้าง

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ไม่มีการรับบริจาคเงินค่าอาหารสัตว์  ค่าพัฒนาบำรุงรักษา และค่าเลี้ยงดูสัตว์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.khaodin.com  หรือเว็บใด ๆ ทั้งสิ้น

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร