• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)  เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร