• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจัดหาผู้ดำเนินการทำแบบเรียนรู้เพื่อใช้ในโครงการนำนักเรียนฯครั้งที่ 13

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดหาผู้ดำเนินการทำแบบเรียนรู้เพื่อใช้ในโครงการนำนักเรียนฯครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 90,000 เล่ม วงเงิน 270,000.- บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร