• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าหลังคาส่วนแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าหลังคาส่วนแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้สนใจซื้อแบบได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารโสภณ ดำนุ้ย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร