• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศ สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4  ประเภท(ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557

สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์   มี

ความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ   2557   ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  ดังรายละเอียด

1.ประเภทผลิตภัณฑ์สัตว์และอาหารแปรรูป จำนวน 50 รายการ

2.ประเภทผักและผลไม้ จำนวน 51 รายการ

3.ประเภทวัสดุเครื่องปรุง จำนวน 43 รายการ

4.ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและเบ็ดเตล็ด จำนวน 13  รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร