• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดซื้อติดตั้งสื่อการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา

เรื่อง    สอบราคาจัดซื้อติดตั้งสื่อการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC จำนวน 3 รายการ     ประจำปีงบประมาณ 2556

 

สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์   มีความประสงค์จะทำการสอบราคา   จัดซื้อติดตั้งสื่อการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC จำนวน 3 รายการ ประจำปี  2556   วงเงินทั้งสิ้น   700,000.-  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด เพิ่มเติมได้ที่นี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร