• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดง RUFFED LEMUR บริเวณร้านอาหาร

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดง RUFFED LEMUR บริเวณร้านอาหารภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอสารสอบราคาได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในราคาชุดละ ๑๐๐ บาทตั้งแต่วันที่ ๑๖กันยายน ๒๕๕๖ถึงวันที่๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร