• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดง ruffed lemur บริเวณร้านอาหาร

ด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างส่วนแสดง ruffed lemur บริเวณร้านอาหาร ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายริบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร