• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)พร้อมเครนและกระเช้า ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมเครนและกระเช้า ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้งานที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร