• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท

สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4  ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2557

 

สวนสัตว์นครราชสีมา    สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์   มี

ความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งอาหารแห้งและอาหารสด ของสวนอาหารเคียงบึง จำนวน 4 ประเภท ประจำปีงบประมาณ   2557    ดังรายละเอียด

1. ประเภทผลิตภัณฑ์สัตว์และอาหารแปรรูป จำนวน 50 รายการ

2. ประเภทผักและผลไม้ จำนวน 51 รายการ

3. ประเภทวัสดุเครื่องปรุง จำนวน 43 รายการ

4. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและเบ็ดเตล็ด จำนวน 13  รายการ

 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร