• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่ารถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จำนวน    ๑ คัน ระยะเวลาการเช่า ๓๖ เดือน เพื่อใช้รับรองผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่มาเยี่ยมชมกิจการองค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ต่างๆ ในสังกัด โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด   ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร