• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ขอเชิญร่วม สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 4 “การลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ”

ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 4 “การลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ” วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2553 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ

“สวนสัตว์ช่วยลดการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างไร”
โดย นายโสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ผลกระทบทางพันธุกรรมอัน เนื่องมาจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย รศ.ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบ พันธุ์และรักษาพันธุกรรมสัตว์ป่าตระกูลแมวในประเทศไทย โดย ศ.น.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ

วิวัฒนาการและความสำเร็จในการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติใน ประเทศไทย
โดย รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์

การศึกษาวิจัยไวรัสนิ ปาห์ในประเทศไทย
โดย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี

การเสวนาพิเศษ ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ONE HEALTH CONSORTIUM ของไทย

และหัว ข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.zoothailand.co.cc

Facebook : www.facebook.com/creczpo

ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 

แบบตอบรับสัมมนา
Seminar4.pdf 91 kb .pdf

 

 

 

กำหนดการ

 

 

 

แผนที่ น.ม.ส. 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร