• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างทำหนังสือสมุดภาพที่ระลึก

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหนังสือสมุดภาพที่ระลึก “ สวนสัตว์ของเรา”  จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร