• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูและการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 53

สวนสัตว์นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูและการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ในสวนสัตว์  ประจำปี  53 ระหว่างวันที่  23 - 25  มิถุนายน  2553 ค่ะ  จะมีการจัดประชุม  ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะทำงานแผนแม่บทการศึกษาขององค์การสวนสัตว์  เพื่อ ระดมความคิด จากคณะคูรและอาจารย์  ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ในสวนสัตว์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนในทุกระดับช่วงชั้น  เพื่อนำมาใช้ สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  การประชุมในครั้งนี้ มีครู อาจารย์ จากเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  14  สถาบัน  จำนวน  23  ท่าน เข้าร่วมประชุม ถ้าท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมประชุม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์สวนสัตว์นครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 044-934537-8 มือถือ 083 372-04-04 ติดต่อ คุณวนิดา แผลงปัญญา นักประชาสัมพันธ์สวนสัตว์นครราชสีมา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร