• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคางานก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา

ประกาศสอบราคางานก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา

 

สวนสัตว์นครราชสีมา  สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคางานก่อสร้างโรงอาหาร    เพื่อโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์       ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา  จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา วงเงินทั้งสิ้น 1,000,000.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา    งานก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์   ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา   จำนวน 1 รายการ    ประจำปี 2556   ในราคาชุดละ 1,0๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)   ระหว่างวันที่  7 – 20  มิถุนายน  2556     ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. – ๑5.30 น. ได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดที่ www.zoothailand.org   และ  www.gprocurement.go.th

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร