• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารต้อนรับ Welcome center สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารต้อนรับ Welcome center สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

องค์การสวนสัตว์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารต้อนรับ Welcome center สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๗๖๐๘๒๓๙,๐๘๖-๔๕๕๖๓๔๑ ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร