• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ทีมสัตวแพทย์ไทย ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ ย้ายฝากตัวอ่อนละมั่งหลอดแก้วครั้งแรกของโลก

 วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้มีพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ต้นแบบในละมั่ง” ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการดำเนินกิจกรรมในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2553 (International Year of Biodiversity 2010)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร