• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์จูงมือไปรษณีย์ไทย ช่วยโครงการนำช้างคืนถิ่น จ.สุรินทร์

องค์การสวนสัตว์สร้างสรรค์สังคมจูงมือไปรษณีย์ไทย ช่วยโครงการนำช้างคืนถิ่น จ.สุรินทร์

    วันนี้ ( 23  มีนาคม 2553) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารไปรษณีย์ไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้มีการแถลงข่าว “ ไปรษณีย์ไทยสนับสนุน โครงการนำช้างคืนถิ่น( คชอาณาจักร )  จังหวัดสุรินทร์ ” โดยมี ดร. โสภณ ดำนุ้ย ผู้อำนวยการการองค์การสวนสัตว์ และนางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว

    ประเด็นสำคัญการแถลงข่าว โดย ดร. โสภณ  ดำนุ้ย ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์กล่าว เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ โปรดให้มีการดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย เนื่องจากช้างถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ควรที่จะได้รับการคุ้มครอง และปกป้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ในการทรงนำคณะการประกวดรางวัลนานาชาติ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ ความว่า “ เราห่วงใยราษฎรในพื้นที่ ต้องการให้มีอาชีพทำกินที่ยั่งยืน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างถาวร”  เพื่อสนองพระราชประสงค์ ในการแก้ไขปัญหาช้างไทยที่เร่ร่อน เพื่อกลับถิ่นฐานเดิม

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้องค์การสวนสัตว์ จัดทำแผนงานโครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อสนองพระราชประสงค์โดยเร่งด่วน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การสวนสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กรมป่าไม้ กรมปศุสัตว์  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินการ “โครงการนำช้างคืนถิ่น” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552

    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 องค์การสวนสัตว์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ฯ เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ องค์ประธานอุปถัมภ์ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทรงเป็นประธานเปิดโครงการ “นำช้างคืนถิ่น” จังหวัดสุรินทร์ 

    ช่วงสุดท้าย ดร. โสภณ ฯ  กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การสวนสัตว์ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยได้มีสัมพันธภาพที่ดี และได้ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญ โครงการนำช้างคืนถิ่น และให้การสนับสนุนจัดสร้างทำบ่อน้ำบาดาล  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภค สำหรับช้าง และ การปลูกพืชผัก ผลไม้  ซึ่งเป็นอาหารของช้างอย่างยั่งยืน

    ทางด้านนางสาวอานุสรา   จิตต์มิตรภาพ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีที่ให้การสนับสนุนโครงการช้างคืนถิ่น ขององค์การสวนสัตว์ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย ได้ดำเนินการจัดสร้างบ่อน้ำบาดาลที่จะสามารถผันน้ำได้ด้วยระบบท่อ จากแหล่งน้ำธรรมชาติ และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคน และสัตว์  ให้มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตอย่างไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง โดยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ่อบาดาลให้ช้างคืนถิ่น เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร