• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบประป่าหมู่บ้าน

องค์การสวนสัตว์ โดยอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนขอนแก่น - อุดรธานี มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบประป่าหมู่บ้าน

ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานการเงินระหว่างวันที่ 3 - 6 มิย 56 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายมาด้วยนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร