• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างที่พักเยาวชนต่ายการเรียนรู้

องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างที่พักเยาวชนค่ายการเรียนรู้

ผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานการเงินระหว่างวันที่ 29 พค 56 ถึง 11 มิย 56 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายมาด้วยนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร