• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศร่าง TOR และประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมประปาหมู่บ้าน ภายในอุทยานอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยได้นำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th เว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การสวนสัตว์ www.zoothailand.org และ เว็บไซต์อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น - อุดรธานี www.khaosuankwangzoo.com โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร