• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงสวนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ 1

องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความประสงค์จะจัดจ้าง ปรับปรุงส่วนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่างวันที่ 14 - 17 พค 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไบนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร