• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 6 ตัน พร้อมเครนและกระเช้า จำนวน 1 คัน ของสวนสัตว์อุบลราชธานี

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครนและกระเช้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้งานที่สวนสัตว์อุบลราชธานี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร