• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

จัดซื้อครุภัณ์เพื่อใช้เป็นสื่อด้านการศึกษา ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในสวนสัตว์ของอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น อุดรธานี

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณ์เพื่อใช้เป็นสื่อด้านการศึกษา  ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ในสวนสัตว์ของอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น อุดรธานี

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ ที่ฝ่ายพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒๗๑๑๑ - ๓ ต่อ ๑๔๒ และ ๑๔๘   ในวันและเวลาราชการ  หรือ www.zoothailand.org   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร