• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชุดตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ และชุดฆ่าเชื้อ และให้ความร้อนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โครงการสถาบันอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าหายาก

องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับชุดตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ และชุดฆ่าเชื้อ และให้ความร้อนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ – ๒๘๒๗๑๑๑ - ๓ ต่อ ๑๔๒ และ ๑๔๘  ในวันและเวลาราชการ             หรือ www.zoothailand.org.

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร