• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การจำแนกเพศของนกมาคอว์ (Ara sp.) และนกกระตั้ว (Cacatua sp.) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

ปัจจุบันนกมาคอว์และนกกระตั้วในสภาพธรรมชาติได้ลดจำนวนลงอย่างมากจนอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างยิ่งยวด ประกอบกับพื้นที่ป่าสำหรับอยู่อาศัยของนกมาคอว์และนกกระตั้วถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุ์นกมาคอว์และนกกระตั้ว   สำหรับนกมาคอว์ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชี หมายเลข 2 ในขณะที่นกกระตั้วได้ถูกจัดอยู่ในบัญชีหมายเลข 1  ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่จะใกล้สูญพันธุ์

อย่างไรก็ตามมีความพยายามเพาะขยายพันธุ์นกมาคอว์ขึ้นทั้งในสวนสัตว์ และฟาร์มเอกชน แต่ทว่าประสบปัญหาในการจำแนกเพศของนกมาคอว์และนกกระตั้ว กล่าวคือนกทั้งสองประเภทไม่สามารถจำแนกเพศได้จากลักษณะภายนอกได้ นับว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเพาะพันธุ์นกดังกล่าว ในอดีตที่ผ่านมาการจำแนกเพศนกเหล่านี้ จะใช้วิธีการตรวจสอบ coacal  ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวนก หรือการวิเคราะห์ระดับสเตียรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้ระยะเวลานาน และให้ผลแม่นยำต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้น การจำแนกเพศโดยการใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง  การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการจำแนกเพศในนก และสัตว์ปีกอื่น มีการศึกษาในนกและสัตว์ปีกประเภทต่างๆเป็นจำนวนมาก  โดยอาศัยความแตกต่างของยีน CHD1 ซึ่งตั้งอยู่บนโครโมโซมเพศเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของเพศนกในระดับโมเลกุล   ดีเอ็นเอ ซึ่งประสบความสำเร็จในนกหลากหลายชนิดมาแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร