• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพยาธิวิทยาและโรคสัตว์ป่า

สัตว์ป่านั้นนับวันมีจำนวนลดน้อยลง ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีค่าอย่างยิ่ง การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบจึงนับเป็นขั้นตอนสำคัญ ทำให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บรักษาไว้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะตัวอย่างของสัตว์ป่าหายากนั้นมีจำนวนไม่มากนัก หากไม่มีการเก็บข้อมูลประวัติอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ยากต่อการสืบค้นประวัติย้อนหลัง อีกทั้งไม่สามารถหาตัวอย่างมาทดแทนได้

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร