• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การจับคู่ผสมพันธุ์ตุ๊ดตู่ในคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

 

จาการศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์ตุ๊ดตู่ในคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา การศึกษาพฤติกรรมของตุ๊ดตู่ในสภาพกรงเลี้ยง จำนวน 5 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว) พบทั้งพฤติกรรมส่วนตัว และพฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมส่วนตัว ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการพักผ่อน พฤติกรรมการเคลื่อนที่ พฤติกรรมการแช่น้ำ พฤติกรรมการอาบแดด พฤติกรรมการปีนป่าย พฤติกรรมการหลบซ้อนตัว และพฤติกรรมการขับถ่ายไม่พบความแตกต่างทั้งสภาพ อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง และความแตกต่างระหว่างเพศ ในสภาพคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

พฤติกรรมทางสังคม พบพฤติกรรมการก้าวร้าวเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูทั้งเพศผู้และเพศเมีย และพฤติกรรมการข่มตัวอื่นที่อ่อนแอกว่าพบเฉพาะในเพศผู้ อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการหวงอาณาเขต ส่วนพฤติกรรมการเข้าคู่ พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีไม่พบในสภาพคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร