• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

จากการศึกษาพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ของเต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง

จากการศึกษาพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ของเต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง ในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน  สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 10 ตัว (เพศผู้  5  ตัว  เพศเมีย  5  ตัว) ที่มีการเลี้ยงมาแล้ว  2  ปี พฤติกรรมการเข้าคู่กันของเต่าดาวพม่า ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพคอกเพาะเลี้ยง พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ การตั้งท้อง การวางไข่ และพัฒนาของเต่าดาวพม่า   เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์  และขยายพันธุ์เต่าดาวพม่าในอนาคต

พฤติกรรมที่พบไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศทั้ง การกินอาหาร การดื่มน้ำ การนอนพักผ่อน การขับถ่าย ส่วนพฤติกรรมการก้าวร้าว การเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ เพศผู้มีการแสดงพฤติกรรมแตกต่างที่ชัดเจนกว่าเพศเมีย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร