• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ไก่ฟ้าหลังเทา(ไก่ฟ้าหน้าแดง)

   
   
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกันและมีอยู่ 2 ชนิดคือ ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดงและไก่ฟ้าหลังเทาแข้งดำ ตัวผู้มีลักษณะต่างจากตัวผู้ของไก่ฟ้าหลังขาวคือ ขนที่หางมีสีเข้มกว่า หงอนบนหัวแคบและยาวกว่า ตัวเมียมีลายเป็นรูปตัววีสีครีมอยู่บริเวณรอบคอและทางด้านล่างของตัวอยู่ทั่วไป ขนทางด้านบนของตัวมีสีน้ำตาล ทางด้านล่างของตัวสีอ่อนกว่าบนหลัง
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในเทือกเขาหิมาลัย จีน ไทย และพม่า ประเทศไทยพบทางภาคเหนือด้านตะวันตก และภาคตะวันตก เรื่อยไปถึงคอคอดกระในภาคใต้ อาหารได้แก่ แมลง ตัวหนอน ไส้เดือน สัตว์ขนาดเล็ก และเมล็ดพืชบางชนิด เช่นขุยไผ่ เมล็ดหญ้า ผลไม้สุก 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : มีการสืบพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ชอบทำรังตามแอ่งบนพื้นดินใต้กอไม้รก ๆ รองรับด้วยใบหญ้าแห้ง วางไข่ครั้งละ 6 - 9 ฟอง ไข่มีตั้งแต่สีครีมจนถึงสีเนื้อแกมแดง ใช้เวลาฟักไข่ทั้งสิ้น 24 -25 วัน โดยตัวเมียฟักไข่เพียงตัวเดียว ลูกนกแรกเกิดมีขนอุยปกคลุมทั่วตัว หลังออกจากไข่ 3 - 4 ชั่วโมง หรือเมื่อขนแห้งก็จะเดินตามแม่ไปหาอาหารได้ 
สถานภาพปัจจุบัน : ไก่ฟ้าหลังเทาเป็นนกประจำถิ่นที่พบไม่บ่อย และไม่มากนัก จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

 

สถานที่ชม :
สถานที่ จำนวน
สวนสัตว์สงขลา 12
สวนสัตว์ดุสิต 2
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร