• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูทางเข้าสวนสัตว์ด้านตรงข้ามรัฐสภา ห้องขายตั๋ว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์ดุสิต  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภา ห้องขายตั๋ว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์ดุสิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร