• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมเต่าหญ้า

สวนสัตว์นครราชสีมาได้ทำการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เต่าหญ้ามาทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรม  โดยทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เต่าหญ้าจากสวนสัตว์นครราชสีมาที่มีอยู่แล้ว  จำนวน  2  ตัว  และได้ทำการจัดซื้อลูกพันธุ์เต่าหญ้าจำนวน  6  ตัว  รวมทั้งยังขอความอนุเคราะห์พ่อแม่พันธุ์เต่าหญ้ามาจากสวนสัตว์ดุสิตจำนวน  2  ตัว   เพื่อทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมเต่าหญ้า  และสภาพการจัดการและคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางประการของคอกเลี้ยง ที่มีผลต่อพฤติกรรมเต่าหญ้า  ในสวนสัตว์นครราชสีมา

โดยช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการศึกษา วิจัยพฤติกรรมเต่าหญ้า  ได้เริ่มในเดือนตุลาคม  2547  และสิ้นสุดในเดือนกันยายน  2548  เป็นระยะเวลา  1  ปี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร