• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ปี56

สวนสัตว์ดุสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ปี2556 จำนวน 3 รายการ จำนวนเงินรวม 8,601,850.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร