• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกระตั้วดูคอร์ป

   
   
ลักษณะทั่วไป :      กระตั้วชนิดนี้เป็นกระตั้วหงอนสั้น เป็นนกกระตั้วขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 13 นิ้ว เป็นนกที่หายาก บางคนก็เรียกว่ากระตั้วก้นแดง เพราะมีขนแดงขึ้นอยู่รอบ ๆ ก้นที่โคนหอนมีสีส้มปนอยู่บ้าง สีพื้นทั่ว ๆ ไปก็เป็นสีขาว 
ถิ่นอาศัย, อาหาร :      มีถิ่นกำเนิดที่เกาะโซโลมอน 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ :  
สถานภาพปัจจุบัน :      สวนสัตว์นครราชสีมา, สวนสัตว์สงขลา

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร