• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ BIOHAZARD SAFETY CABINET จำนวน ๑ ตู้

ประกาศองค์การสวนสัตว์

เรื่อง    สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ BIOHAZARD SAFETY CABINET จำนวน  ๑ ตู้

 

-----------------------------------------------------

                    องค์การสวนสัตว์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ BIOHAZARD SAFETY CABINET  จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อ ใช้งานที่ห้องปฏิบัติ ชันสูตรโรคสัตว์ ณ ศูนย์ชันโรคสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โครงการจัดตั้งศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ป่าภายใต้สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร