• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกระทาหงอกสีน้ำตาล

   
   
ลักษณะทั่วไป : เป็นนกขนาดเล็ก ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะและสีสันเหมือนกัน โดยทั่วไปลำตัวด้านบนคล้ายคลึงกับนกกระทาดงคอสีแดง แต่มีลายสีดำกระจายไปทั่ว คอหอยสีขาวหรือสีขาวแกมสีเนื้อ คอด้านข้างมีลายจุดสีดำ อกสีดำ ท้องสีเนื้อจาง ๆ ออกเป็นสีขาว ลำตัวด้านข้างสีดำมีลายบั้งสีขาว
ถิ่นอาศัย, อาหาร : เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้น้อยทางภาค เหนือ ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างประเทศพบในประเทศจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย และหมู่เกาะซุนดาใหญ่ อาหารได้แก่ เมล็ดหญ้า เมล็ดพืช ผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน แมลง และสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดิน
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบแล้งและป่าดิบเขา พบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินในเวลากลางวัน แต่ในเวลากลางคืนมันจะจับคอนนอนตามกิ่งไม้ หากินตามพื้นดิน นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม รังมักอยู่ตามกอหญ้าหรือกอไผ่ 
สถานภาพปัจจุบัน :  เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร