• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

นกกระทาทุ่ง

   
   
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีเดือยขาละหนึ่งอัน ตัวมีสีน้ำตาลและดำ พร้อมกับจุดขาวกลมที่อกและหลังตอนบน ตัวเมียมีสีทึบกว่า มีลายขวางสีดำขาวตรงอกและท้อง 
ถิ่นอาศัย, อาหาร : พบในจีน ไหหลำ พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม ในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปทุกภาค อาหารได้แก่ ข้าวเปลือก เมล็ดพืช แมลง 
พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ : ชอบอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งที่มีหญ้ายาว ๆ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้าคาทั่วไป ไม่ชอบทุ่งหญ้าสั้นและป่าทึบ นกกระทาทุ่งเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 6-8 เดือน วางไข่ครั้งละ 3-6 ฟองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม 
สถานภาพปัจจุบัน : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร